Όροι Χρήσης:
1. Αποδοχή των Όρων
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμφωνείτε να υποκείμενοι αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.
2. Άδεια Χρήσης
Χορηγείται άδεια για τη χρήση των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτή είναι χορήγηση άδειας, όχι μεταφοράς τίτλου.
3. Αποποίηση Ευθυνών
Οι υπηρεσίες παρέχονται "όπως είναι". Ο ιστότοπος δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται εδώ και αρνείται κάθε άλλη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας.
4. Περιορισμοί
Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών.
5. Τροποποιήσεις
Ο ιστότοπος μπορεί να αναθεωρεί αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες, συμφωνείτε να υποκείμενοι στην τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων.
6. Ισχύουσα Νομοθεσία
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, και υποβάλλεστε αναντιρρήτως στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε αυτήν την τοποθεσία.
Πολιτική Απορρήτου:
1. Συλλογή Πληροφοριών
Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του ονόματός σας, της διεύθυνσης email και των στοιχείων επικοινωνίας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων αιτημάτων σας.
2. Χρήση Πληροφοριών
Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και την ανταπόκριση στα αιτήματά σας. Δεν πωλούμε, ανταλλάσσουμε ή μεταφέρουμε διαφορετικά τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξωτερικά μέρη.
3. Ασφάλεια Δεδομένων
Εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι πληροφορίες σας είναι αποθηκευμένες πίσω από ασφαλείς δίκτυα και προσβάσιμες μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης.
4. Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε και να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για μελλοντικές επισκέψεις και για τη συλλογή συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία του ιστότοπου και την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο.
5. Συνδέσεις προς Τρίτους
Κατά καιρούς, κατ' ευχέρειαν, μπορεί να περιλαμβάνουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου.
6. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας θα αναρτώνται σε αυτήν τη σελίδα. Αυτή η πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία στις 20/2/2024. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση sales@poseidon.gr Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.